Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for produktdesign,