Hvem lager Lysveilederen

Lyskultur

Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning. Lyskultur ble stiftet i 1936 og er en non-profit forening med landsdekkende regionale avdelinger og komiteer. Våre medlemmer er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Norsk lysteknisk komitè

Norsk lysteknisk komitè (NLK) er Lyskulturs øverste faglige organ, og har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige interesser nasjonalt og internasjonalt. NLK bidrar til utarbeidelse av standarder i samarbeid med norske standardiseringsorganisasjoner, og utarbeider Lyskulturs faglige publikasjoner.

Lyskulturs Lysveileder er sikret faglig av NLK.

Lysveilerdern er digitalisering av Lyskulturs publikasjoner. Original publikasjonene er skrevet i samarbeid med et bredt antall fagpersoner fra våre medlemsbedrifter og interessenter. Redaktører for siste trykket versjon som ligger til grunn for denne lysveilederen har vært:

Redaktører og skrivegrupper

Redaktør: Thor Husby

Styreleder Forretningsutvikling, Luminator AS

20, Lys i læringsmiljø.
Januar 2015

Skrivegruppe:

Knut Inge Fostervold, Universitetet i oslo

Barbara Matusiak, NTNU

Lars-Fredrik Forberg, Glamox AS

Charlotte Wettre Bjørke, ECT

Reidun Mizda, Hurum kommune

Mona Kvassheim, COWI AS

Erlend Lillelien, Lyskultur

Thor Husby, Luminator (redaktør)

26, Belysning og universell utforming.
2017

Skrivegruppe:

Åsne Fjellanger, Statsbygg

Knut-Inge Fostervold, Universitetet i Oslo

Morten Jensen, ÅF Lighting

Helena Kive, Lysdesigner MNL

Are Røysamb, Høgskolen i Sørøst-Norge

Gjermund Sjøsåsen, Luminator

Tor Mjøs

Sivilingeniør, Norconsult AS

19, Lys og energibruk.
Mars 2010

Skrivegruppe

Rita Næssén Barkholm, Undervisningsbygg

Morten Olav Berg, Itech AS

Knut Marius Fosse, Glamox

Janne Grindheim, Norconsult

Rolf Hammerseth, Aspelin Ramm

Stein Gerhard Johannesen, YIT

Erik Kristoffersen, Vanpee

Christian Langlo, Oslo Lysdesign

Tor Mjøs, Norconsult (redaktør)

Anders Roberg, Rambøll

Carsten Fredrik Rønning, Avantor

10, Marine lighting.
2018

Skrivegruppe

Tor Mjøs, Norconsult AS (redaktør)

David Fink, Luminell AS

Odd Øyvind Fjørtoft, Glamox International

Knut Marius Fosse, Glamox AS

Pål R. Stenersen, Salt Ship Design

Tor Marthin Sørli, Hareid Elektriske Teknikk AS

Odd Vadset, Glamox International

Petter Veiberg, Luminell AS

25, Belysning av veier, gater og byrom.
Mai 2014

Skrivegruppe

Eirik M. Bjelland, Veibelysningsrådgiving Bjelland AS

Kåre Bye, Rejlers AS

Joar Grønningen, Multilux AS

Morten Iversen, Statens vegvesen Region øst

Pål J Larsen, Norconsult AS

Tor Mjøs, Norconsult AS (redaktør)

Tore K. Nielsen, COWI AS

Terje Raasok, Fet kommune

Per Ole Wanvik, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Gjermund Sjøsåsen

Daglig leder, Luminator AS

24, Lysstyring
Ferdigstilles våren 2018

Prof. dr. ing. Øyvind Aschehoug og Dr. ing. stipendiat Heidi Arnesen

Begge ved Institutt for bygningsteknologi, NTNU i Trondheim.

21, Dagslys i bygninger – Prosjekteringsveiledning
1998

Morten Olav Berg

Prosjektleder tekniske fag, Itech AS

12, Kontorbelysning
2017

Skrivegruppe:

Lars-Fredrik Forberg, Glamox AS

Mari Gaasemyr, Norconsult AS

Sidsel Nerheim, Solheim HMS-senter

Nini Cecilie Roll Aarvik, Oslo Universitetssykehus

Elisabeth Trømborg, IARK

Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo

Sven-Erik Åkerman, Segracon

Morten Olav Berg, Itech AS (redaktør og prosjektleder)

Sven Erik Brath

Schneider Electric

7, Nødlys/ledesystemer
Januar 2013

Skrivegruppe:

Produktsjef Einar Bratli, Honeywell Life Safety AS

Daglig leder Øyvin Sylte, Nortek Security& Technology AS

Daglig leder Kjell Randgaard, Follo Svakstrøm AS

Daglig leder Ingar Jarle Havsgård, Prosec Oslo AS

Senior Manager Sven Erik Brath, Schneider Electric og Norsk Lysteknisk Komité

Sivilingeniør Geir Drangsholt, TEKØK AS

Informasjonleder Halvor Gudim, Lyskultur.

Tore Krok Nielsen

Chief Specialist, COWI AS

3, Idrettsbelysning
Med veiledning til NS-EN 12193:2007 – Lys og belysning – Idrettsbelysning
Juli 2013

Jan Petter Skar

Seksjonsleder Elektro, Multiconsult AS

1C, Luxtabell og planleggingskriterier for utendørs arbeidsplasser
Veiledning til NS-EN 12464-2:2014
Del 2 – Utendørs arbeidsplasser av april 2014
2016

Erlend Lillelien

Tidligere fagsjef i LyskuItur

1A, Lysboken
Inklusiv guide til NS-EN 12665 Lys og belysning
– Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning
Januar 2009

1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg
Inklusiv veiledning til NS-EN 12464-1:2011 Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser –
Del 1: Innendørs arbeidsplasser
Mars 2012

Skrivegruppe:

Erlend Lillelien, Ingeniør Per Rasmussen AS (redaktør)

Jan Petter Skar, Multiconsult

Knut Marius Fosse. Glamox AS

Morten Olav Berg, Itech AS

Dr. ing. Jonny Nersveen,  Høyskolen i Gjøvik og Blindeforbundet for

underlag i forbindelse med universell utforming.

Mona Kvassheim, COWI AS

Tore Krok Nielsen, COWI AS

Tore Ledaal, Nemko

Johanne Halvorsen, Forest