Hvem lager Lysveilederen

Lyskultur

Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning. Lyskultur ble stiftet i 1936 og er en non-profit forening med landsdekkende regionale avdelinger og komiteer. Våre medlemmer er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Norsk lysteknisk komitè

Norsk lysteknisk komitè (NLK) er Lyskulturs øverste faglige organ, og har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige interesser nasjonalt og internasjonalt. NLK bidrar til utarbeidelse av standarder i samarbeid med norske standardiseringsorganisasjoner, og utarbeider Lyskulturs faglige publikasjoner.

Lyskulturs Lysveileder er sikret faglig av NLK.

Lysveilerdern er digitalisering av Lyskulturs publikasjoner. Original publikasjonene er skrevet i samarbeid med et bredt antall fagpersoner fra våre medlemsbedrifter og interessenter. Det er redaktører for siste trykket versjon som ligger til grunn for denne lysveilederen.