Betingelser og brukervilkår for bruk av Lysveileder

Abonnementet begynner å løpe straks bestillingen er fullført.

Vi gjør oppmerksom på at brukertilgangen er personlig og ikke kan deles med andre. Misbruk kan føre til utestenging fra Lysveilederen.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser, men prisendringer vil alltid bli varslet i rimelig tid. Prisen vil til enhver tid være oppdatert på min side på Lysveileder.no. Nye priser vil ikke gjøres gjeldende på eksisterende abonnement før neste fakturering/betaling. Med kortbetaling trekkes kortet automatisk ved ny periode og med fakturabetaling sendes fakturaen første dag i ny periode.

Abonnementet på Lysveilederen er årlig og løper til det sies opp. Oppsigelse av ditt abonnement må gjøres på min side i Lysveilederen, og minimum tre måneder innen fornyelse av abonnementet. Oppsigelse per telefon eller
e-post godtas ikke. Oppsigelse vil tre i kraft ved neste fornyelse og alle med brukerinnlogginger i dette abonnementet vil miste sin tilgang.

Ved oppsigelse av medlemskap i Lyskultur vil abonnementet på Lysveileder automatisk sies opp. Et nytt abonnement som ikke medlem må tegnes for videre tilgang til Lysveilederen etter at inneværende periode utløper.

Innholdet er kopibeskyttet ⓒ Lyskultur. Kopiering eller ettertrykk, helt eller delvis, er bare tillatt etter skriftlig avtale med Lyskultur.