Nye krav til belysning på innendørs arbeidsplasser

Den nye revisjonen av standarden NS-EN 12464-1:2021 er publisert. Denne standarden stiller krav til belysning av innendørs arbeidsplasser og er utgangspunktet for Lyskulturs veileder Luxtabell 1B. Dette medfører en rekke endringer som vil ha betydning for alle som jobber med prosjektering av belysning og lysdesign. De nye kravene finner du i standarden NS-EN 12464-1:2021, og er viktig å sette seg inn i hvis du er lysdesigner, belysningsplanlegger, belysningsleverandør, rådgivende ingeniør byggherre, arkitekt eller installatør. 

Flere nyheter 

Den store nyheten er at kravene til «rommets lyshet» nå er innført i selve tabellen, og er mer differensierte. Tabellene omfatter nå også elementer som sylindrisk belysning samt belysningsstyrker i tak og på vegger. Det vil også fremover være et krav til å benytte tabellmetoden for å bestemme ubehagsblending. I tillegg har det blitt innført et avsnitt om lysdesign som omhandler krav, hensyn og tiltak i forbindelse med lysdesign og utforming av lysanlegg i ulike situasjoner. 

En annen nyhet, synliggjort i selve tabellen i standarden, er en øvre vedlikeholdt belysningsstyrke som her kalles modified. Det vil gi den prosjekterende mulighet til å øke belysningsstyrken der det er behov for det, f.eks. når synsoppgaven er kritisk, når høyere produktivitet, konsentrasjon eller nøyaktighet er vesentlig, og andre tilfeller der synsoppgavene krever det. Det betyr at tabellene med verdier er utvidet og flere synsoppgaver er lagt inn. 

Kapittelet om avskjermingsvinkel på armaturer er også revidert med hensyn til den nye LED-teknologien. Kapittelet om flimmer og stroboskopiske effekter er også utvidet på bakgrunn av ny kunnskap på det området. 

Revisjon av Luxtabell 1B 

Det jobbes nå på spreng med å ferdigstille en revidert utgave av Luxtabell 1B. Skrivegruppen som arbeider med revisjonen av luxtabellen ledes av Anders Bru fra Glamox, og består i tillegg av Eirin Berg fra Fagerhult, Sigurd Carlsen fra Norconsult og Bulut Büküm fra Siteco. Den europeiske standarden ble utarbeidet av CEN TC169`s arbeidsgruppe 2 (WG2) der senior lysdesigner Erlend Lillelien fra Asplan Viak AS er Norges representant. Erlend har vært medlem av WG2 siden 1998, og har gjennom sitt verv i de siste tre årene vært en stor bidragsyter til revisjonen av standarden. 

Når luxtabellen er ferdig revidert og publisert vil Lyskultur i samarbeid med Standard Norge invitere til en presentasjon, fulgt av en diskusjon om den nye standarden og veilederen til denne, Luxtabell 1B.