Hvordan kan vi redusere lysforurensning?

Med økt bevissthet, kunnskap og faglig ekspertise i planleggingsfasen kan vi oppnå god belysning og samtidig redusere lysforurensning. Her er Lyskulturs nyreviderte faktaark et verdifullt verktøy.

Lysforurensing er den totale summen av uønskede og uheldige effekter av kunstig lys, som forårsakes av lite tilpasset eller overflødig elektrisk belysning. Noen av konsekvensene av lysforurensning er blending, energisløsing og forstyrrelse av økosystemer. Mye unødig belysning opp til atmosfæren gir også begrensede muligheter til å observere nattehimmelen.

Hva er lysforurensning?
Lysforurensing kan bestå av flere komponenter:

Blending – Høye lysnivåer og kontraster som forårsaker visuelt ubehag.

Himmelglød – Lys i atmosfæren som gir glød på himmelen, og som hindrer utsyn til stjerner.

Strølys – Lys fra en installasjon som spres til steder der lyset ikke er ønskelig, inkludert atmosfæren.

Unødvendig lys – Overflødige eller dårlig rettede lyspunkter som skaper visuelle barrierer.

Den beste belysningen planlegges tidlig
Den viktigste hensikten med utendørsbelysning er å gjøre uteområdene synlige, og dermed tilrettelegge for trygg ferdsel når det er mørkt. Lyssetting som også fremhever attraktive elementer i bymiljøet oppfordrer til bruk og interaksjon med områdene. Optimalisering av lysanlegg er nødvendig, og lysstyringssutstyr et godt verktøy, også for å redusere lysforurensning. Skal man få til dette på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte er kunnskap og faglig ekspertise tidlig i prosjektet nøkkelen til suksess.

Disse prinsippene bør brukes i planleggingsfasen:

 • Ved prosjektering og før installasjon bør det utføres en behovsanalyse der man vurderer nytteverdien av belysning i alle deler av anlegget.
 • Belysningen skal kun være rettet mot området som trenger det.
 • Bruk så lave lysnivåer som mulig og unngå blending.
 • Bruk lysstyringsutstyr som timere eller bevegelsesdetektorer for å sikre at lys er tilgjengelig når det er nødvendig, dempet når det er mulig, og avslått når det ikke trengs.
 • Begrens mengden blått/kaldt lys ved å bruke varm fargetemperatur på lyskilden.

Her er noen konkrete tiltak for å redusere lysforurensning:

 • Avklar behovene for belysning og ta stilling til hva som er det laveste akseptable lysnivået.
 • Velg armaturer med omhu, så lyset kan dirigeres mest mulig presist mot området/objektet som skal belyses. 
 • Plasser armaturene så nær disse områdene/objektene som mulig. Man kan for eksempel forsøke å redusere mastehøyde, men dette avhenger av at armaturene gir en lysfordeling som tillater dette uten uønskede innstillinger. For eksempel kan armaturer som må vippes opp (veilysarmaturer og lyskastere) gi økt lysforurensning. Asymmetriske reflektorer bør vurderes ved plassbelysning. 
 • Sørg for en mest mulig blendfri belysning. Blending gjør at områdene rundt oppleves mørkere, og det kan være fristende å tilføre enda mer lys.
 • Bruk et lysstyringsanlegg som reduserer lysnivåene når området ikke er i bruk eller ved høyere reflektans fra bakken, for eksempel etter snøfall.
 • Unngå bruk av opplys. Om det ikke kan unngås bør det installeres et lysstyringsanlegg som sørger for at lyset kan dimmes ned eller slukkes om natten.
 • Benytt varm fargetemperatur. Varme lysfarger spres mindre i atmosfæren enn kaldt lys, og i mange tilfeller påvirker det dyr/insekter i mindre grad.
 • Utarbeidelse av overordnede lysplaner der lysretninger og –nivåer defineres er et viktig tiltak for å redusere lysforurensning.

Dette er et sammendrag av Lyskulturs nyreviderte faktaark Lysforurensning. Les hele faktaarket som ligger tilgjengelig på medlemmenes innloggingsside og på Lysveileder.no.

Faktaark utgitt av Lyskultur:
Lyskulturs faktaark supplerer publikasjonene / veilederne, forklarer begreper og er generelt nyttige verktøy for alle som jobber med lys og belysning:

 • Vedlikeholdsfaktor (MF)
 • LED og nødvendig dokumentasjon
 • Dagslysfaktor
 • Mesopisk fotometri – skumringslys 
 • Lysforurensning
 • LED og flimmer
 • Informasjon om LED-belysning
 • BREEAM-krav for lys og belysning
 • Kvalitetssikring av belysningsanlegg
 • Veileder i sikringsbelysning
 • LED-armaturer for innendørs bruk – For en korrekt sammenligning av innendørs LED-armaturer
 • LED-armaturer for utendørs bruk – For en korrekt sammenligning av utendørs LED-armaturer

Tekst: Lyskultur