Kistefos – The Twist

Av Light Bureau

«The Twist er en bro, et museum og en skulptur, alt i ett, og er tegnet av det internasjonalt anerkjente arkitektbyrået Bjarke Ingels Group (BIG). Bygget er allerede kåret av Bloomberg og The Telegraph til et av de flotteste byggene som åpner i 2019.» Kilde: Kistefos museum

Som en bro over Randselva tvister en arkitektonisk skulptur seg scenisk gjennom landskapet, og danner en naturlig forlengelse av skulpturparken i Kistefos. Bygningen fremstår som et kunstverk i seg selv, og er etablert for å romme kunstverk i store, luftige arealer. Dagslys kommer inn gjennom det kurvede panoramiske vinduet, mens elektrisk belysning sørger for å jevne ut luminanskontrastene i galleriet og tilføyer den ekstra nødvendige gløden til de utstilte kunstverkene. Belysningen på The Twist er nøye planlagt for å minimere refleksjoner i vinduet for å sikre fritt inn- og utsyn for besøkende som oppholder seg både utenfor og innenfor bygningen.

Belysningskonseptet for The Twist heter «Kunsten, betrakteren og rommet». Konseptet er utviklet med fokus på å underbygge bygningens primære oppgave, nemlig å tilrettelegge for at publikum opplever og utforsker kunstverk, arkitekturen og omgivelsene med minst mulig forstyrrelser. For å oppnå dette har belysningsnivåer mot alle innendørs flater blitt nøye avstemt opp mot hverandre. Det er ikke installert noe overflødig eller dekorativt belysningsutstyr, slik at distraksjoner holdes på et minimum i det minimalistiske rommet.

Alle innvendige overflater er utført i hvitmalte trespiler, slik at gulv, vegger og tak har lik materialitet og det samme uttrykket. All belysning er spesialtilpasset og integrert og for å passe mest mulig sømløst inn i denne helheten. Minimalistiske downlights med darklight-egenskaper har montasjeflens som er hvitlakkert i samme fargekode som trespilene. Med en sort sekundærreflektor unngår man sjenerende «glimt» fra lyskilden, og armaturen fanger minst mulig spillys når lyset er tent. På denne måten er den generelle funksjonsbelysningen i lokalet løst med minst mulig unødig strølys, og armaturen er minimalt visuelt tilstede i rommet. Skinnemonterte spotlights og wallwasharmaturer, samt armaturskinnene som er innfelt i trespilene, er likeledes lakkert i samme farge som de hvite trespilene. Slik tar belysningen minst mulig oppmerksomhet fra arkitekturen, kunsten og omgivelsene, men bidrar snarere til å underbygge den rene helhetsopplevelsen.

Til enhver belysningsoppgave benyttes den optikk som er best egnet til formålet, for å sikre at unødig spillys eller blending ikke sjenerer publikumsopplevelsen. Selve tvisten deler bygningen inn i et nord og et syd-galleri. Taket fra syd-galleriet tvistes over til å bli en panoramisk glassfasade, som dekker hele nord-galleriets langside. Herfra har man utsikt oppover elva, mot det gamle tresliperiet som i dag er museum. Da galleriet kun er åpent i dagtimene, med sesongtid i perioden fra mai til september, er dagslys en sentral premiss for belysningen av galleriet. Det oppstår markante luminanskontraster både mellom nord og syd-galleriet, og internt i nord-galleriet, avhengig av om man er nærme glassfasaden, eller tilbaketrukket mot den hvite treveggen der det utstilles kunst. Dette har vært utslagsgivende for hvilke luxnivåer som er besluttet i lokalene. Langveggen i nord-galleriet er prosjektert med et luxnivå på cirka 500 lux, og i syd-galleriet er de vertikale veggflatene dekket i lys som gir et lysnivå på mer enn 150 lux.

Himlingshøyden er dobbelt så høy i syd-galleriet som i nordgalleriet, det ble allikevel benyttet wallwashere med samme, kraftige lumenpakke i både nord og syd. På denne måten kunne det oppnås et ekstra kraftig lysnivå i nord-galleriet, for å unngå at den innerste delen av dette arealet ble oppfattet som mørkt i kontrast til det høye lysnivået som kommer inn gjennom vinduet. Den samme lumenpakken ga også det ønskede lysnivået på veggene i det nesten 9 meter høye syd-galleriet. Alle belysningsarmaturer kan dimmes individuelt eller i grupper, over DALI styringsprotokoll. Berøringsskjermer i hver ende av galleriet benyttes som grensesnitt til å styre lyset. Alt lys er nøytral hvit, 4000 K fargetemperatur. Dette valget er tatt dels som det opplagte valget ved lyssetting av kunst, samtidig ville en varmere fargetemperatur ha kommet i konflikt med det kjølige dagslyset. All belysning i galleriet er prosjektert under prinsippet om at lys skal benyttes der man har behov for det, når man har behov for det, med den styrke og de kvaliteter det er behov for. Gjennom lysdesigners bistand ved manuell justering og dimming av lysnivået på alle armaturer, er dette prinsippet sikret gjennomført i prosjektets sluttresultatet.

Arkitekt: BIG, Bjarke Ingels Group Byggherre: Kistefos Museet (Med støtte fra Christen Sveaas, Kistefos AS m.fl.) Lysdesign: Light Bureau, part of AFRY (tidl. ÅF Lighting) Armaturer: • iGuzzini Laserblade XS • ERCO Parscan spot • ERCO Parscan Wallwash