Nytt lys på Asker kirke

Asker kirke ligger vakkert og landlig til på et høydedrag like i utkanten av Asker sentrum i Akershus fylke. Grunnen er regnet som et hellig sted så langt tilbake som 300 år e.Kr., og kirken er et av de eldste kulturminnene i bygda. Kirken omkranses av kirkegården fra middelalderen, og har prestegård, kongsgård og gravhauger fra vikingtiden i sin nærhet.

Kirkens plassering i terrenget fører på dagtid til at spiret og øvre del av tårnet er godt synlig på langt hold, fra flere retninger når man nærmer seg sentrum, og av den grunn er kirken et viktig landemerke for orientering. I sommerhalvåret ligger kirken tilbaketrukket i skjul av løvtrær, mens den om vinteren trer tydeligere frem i landskapet.

I følge gamle kart, stikk og bilder var Askerveien inn til kirken fra sør den opprinnelige og etablerte hovedveien gjennom generasjoner. I dag svinger Kirkeveien forbi bak apsis i øst og ned mot sentrum, og krysser den tidligere hovedveien som nå brukes som gangvei. I enden av denne og like utenfor kirkegården, er det en åttekantet plass med et par benker. Sentralt plassert står et monument av tidligere kronprinsesse Märtha, som viser kongefamiliens tilknytning til kirken og bygda. Plassen er omkranset av armatur (rundtstrålere) på mast. Samme armatur og mast følger gangveiens hovedtrasé ned gjennom kirkegårdens kuperte terreng.

Riksantikvaren var involvert tidlig i prosjektet da kirken ligger på middelaldergrunn. Det ble sett på plassering av trasé for kabelgrøfter og fundament for mastene, slik at dette kom klar av grunnen som er vernet. Det ble foretatt en endring i plassering av en av mastene. Under gjennomføringen av prosjektet måtte ytterligere to master flyttes på, men det gjaldt andre forhold vedrørende grunnen.

Kirken har vært belyst tidligere. Sent på 1980 tallet ble det hengt opp et flomlysanlegg som lyste mot kirken fra to kanter. Ved oppstart av prosjektet var det eksisterende anlegget svært redusert, og kun deler av kirketårnet var belyst etter mørkets frembrudd.

 

 

Oppdragsgivers prioriteringer

For Asker kirkelige fellesråd var det viktig at en ny lyssetting av Asker kirke skulle bidra til å formidle at kirken er et signalbygg i bygda. Kirken skulle fremstå med en estetisk, spennende og riktig belysning for å fremheve den i miljøet rundt, til glede for alle som kommer til kirken og for dem som går, sykler og kjører forbi. Energibesparelse og belysning av kirken som preventivt tiltak mot uønsket opphold, innbrudd og hærverk var andre prioriteringer.

Kosept: Kirken som landemerke og som møtested

Kirkens beliggenhet og derav betydningen den har som landemerke for orientering, medfører at et lysdesign må fungere på lang avstand og på nært hold. Kirken må skille seg ut blant omgivelsene, og være gjenkjennelig slik at den forbindes med bygda og knyttes til stedet. Når dagslyset svinner, skal det kunstige lyset bidra med mening og styrke kirkens identitet. Mørket over kirkegården må samtidig ivaretas for å skape rom for kontemplasjon.

 

Konseptskisse. Lyssetting av Märtha-monumentet sentralt plassert på plassen langs den opprinnelige hovedveien til kirken, reaktiverer plassen som møtested og et knutepunkt for orientering på sørsiden av kirken. Monumentet leder visuelt frem til kirkens hovedinngang. Lyssettingen av kirken som et signifikant landemerke i landskapet, fremhever byggets arkitektoniske kvaliteter og skal invitere inn til kirken.

Funksjonalitet

Det kunstige lyset skal fremheve kirken som er et av Askers eldste kulturminner, og knytte den tettere til sentrum ved å forsterke den kulturelle aksen. Å inkludere en lyssetting av Märtha-monumentet sentralt plassert på plassen langs den opprinnelige hovedveien til kirken, reaktiverer plassen som møtested og knutepunkt for orientering på sørsiden av kirken. Det informerer også om skala og avstand, og vil visuelt fungere ledende for ferdsel til og fra kirken. Beveger man seg på gangveien rundt selve kirkebygget, har man god oversikt over den nærliggende kirkegården på middelaldergrunn og tilliggende områder i flere retninger utenfor kirken, grunnet kirkens beliggenhet i terrenget. Noe av lyset som treffer den vertikale fasaden reflekteres tilbake ut i rommet, og synliggjør personer på gangveien rundt kirken. Man kan kommunisere, se ansikt og ansiktsuttrykk, noe som er av stor betydning for opplevelse av trygghet og sikkerhet.

Dette gjelder også på kirkebakken utenfor hovedinngangen mot vest, der lyset fra armaturen over inngangsdøren og lyset fra våpenhuset når dørene holdes åpne, bidrar til et lite lysrom på stedet.

På kirkegården fungerer kirken som et nav for orientering, slik at man vet hvor man er og forstår hvor man skal gå sett i forhold til den.

Visuelle og estetiske aspekter

Det tidligere flomlysanlegget viste kun en del av kirken da det var mørkt, og lyset hadde lav grad av fargegjengivelse (Ra: 25) og en varmgul lysfarge (K: 2000). Det nye lysanlegget fremhever hele bygget på en tiltalende måte, med et lys med høy grad av fargegjengivelse (Ra: 90) og en varmhvit lysfarge (K: 2700) valgt på bakgrunn av teglsteinens rødlige fargetoner, for at vi umiddelbart skal kunne gjenkjenne kirken etter mørkets frembrudd slik vi er vant til å se den i dagslys. Märtha-monumentet er støpt i bronse og har en patinering som gjør at den fremheves mest riktig med et lys som har en mer nøytral, hvit farge (K: 4000). Da understrekes en kontrast i farge mellom bygg og monument som ligger i materialene, og som også er nyttig ved orientering på området.

Kirken sett fra Nordøst, fra Kirkeveien. Kirkens lysdesign har en estetisk forankring og søker å ivareta menneskelige behov for tilgjengelighet, trygghet og trivsel på området. På gangveien rundt kirken har man oversikt over den nærliggende kirkegården på middelaldergrunn. Man kan gjenkjenne andre og se deres ansikt og ansiktsuttrykk, noe som er av stor betydning for en opplevelse av trygghet og sikkerhet.

 

Lyssettingen av kirken som et signifikant landemerke i landskapet, skal fremheve byggets arkitektoniske kvaliteter med fremsiden av tårnet og hovedinngangen som et visuelt tyngdepunkt, slik at man oppfatter det er der man skal gå inn.

Kirken som er en enskipet langkirke i nygotisk stil, har dekorative arkitektoniske elementer og en detaljering i relieff på fasaden som kan være inspirert av gotikken. Lysets modellering fremhever kirkens form og volum, og aksentuerer fasadens detaljering, iboende rytme og tekstur.

Rundt kirkeskipet løper en rytmisk oppdeling av fasaden ved at elementer som kan minne om gotikkens strebebuer, stikker ut av fasaden og skaper delfelt langs denne. Det kan tilsynelatende se ut som om avstanden mellom hvert felt er like langt, men slik er det ikke. For å oppnå at lyset som sleper opp langs fasaden fremstår i et helhetlig uttrykk, styres hver armatur som ligger nedfelt i grunnen i hvert delfelt individuelt. Armaturene på mast er plassert integrert i omgivelsene og så lite synlig som mulig.

Kirkens beliggenhet og de tilliggende omgivelsene, fører til at et lavt lysnivå er nok til å løfte frem kirken med lys når det mørkner. Det lave lysnivået gjør det mulig å se himmelen og oppleve blåtimen og mørket som senker seg. Når mørket hviler over kirkegården og tente lys skinner stemningsfullt ved gravene, får man mulighet til ro og kontemplasjon.

Utover å hedre tidligere kronprinsesse Märtha, representerer monumentet et «mor og barn-motiv» som er velkjent innenfor kunsthistorien. Motivet er symbolbærer for omsorg og kjærlighet, og danner meningsinnhold for kirken. Märtha-monumentet belyses slik at motivet av mor og barn fremstår best mulig i et samspill mellom lys og skygge, og vi kan oppfatte deres ansiktsmimikk og det kroppslige uttrykket i skulpturen.

 

Kirken sett fra Nordvest. Kirkens plassering i terrenget medfører at spiret og øvre del av tårnet er godt synlig på langt hold fra flee retninger når man nærmer seg Asker sentrum, og av den grunn er kirken et viktig landemerke for orientering. Lyset fremhever kirkens arkitektur med hovedinngangen som et visuelt tyngdepunkt.

 

Universell utforming

Etter mørkets frembrudd er vi helt avhengige av den kunstige belysningen for å kunne orientere, navigere og finne trygt frem. Opplevelsen av trygghet er av vital betydning for hvordan vi benytter oss av, og setter pris på et sted. Ferdsel fra inngangen til kirken fra sør og fra vest er sikret tilgjengelighet og deltakelse ved å forsterke visuelle føringer og skape gode sosiale rom.

På gangveien rundt kirken, fungerer kirkens fasade visuelt førende, og man har god oversikt over hvor man befinner eg i terrenget.

Alle gangveier på kirkegården er trinnfri, og man har adgang til kirken via rampe. For å forhindre blending som både er ubehagelig og kan være synsnedsettende, er all armatur som er nedfelt i grunnen rundt kirkebygget trukket inn mot fasaden og rettet mot de vertikale flatene som skal belyses, og all armatur på mast har tilleggsutstyr som styrer lyset og skjermer for innsyn.

Opprinnelig armatur over kirkens hovedinngang og sideinnganger styrer lyset nedover slik at dører, trapper og rampen til venstre for hovedinngangen fremheves.

 

Oversiktsbilde i dagslys. Asker kirke ligger vakkert og landlig til på et høydedrag, i utkanten av Asker sentrum i Akershus fylke. All armatur som er nedfelt i grunnen rundt kirkebygget er trukket inn mot fasaden og rettet mot de vertikale flaene som skal belyses. All armatur på mast er plassert integrert i omgivelsene og så lite synlig som mulig.

 

Anleggets tekniske kvalitet

Lysanlegget er skreddersydd til kirkebygget. Det holder en høy kvalitet på lys, armaturer og alt av nødvendig tilleggsutstyr og styring. Kirken er belyst med armaturer som ligger nedfelt og i flush med grunnen langs fasaden. Det er benyttet armatur på mast for å belyse tårnet og spiret, taket over kirkeskipet og taket over apsis inkludert øvre del av veggen bak kirkeskipet. Märtha-monumentet er belyst med armaturer som ligger nedfelt i grunnen.

Lyskilder: LED.
Armatur: Armaturer og tilleggsutstyr er levert av Studio Due og MCI-Group.
Lysstyring: Styringssystem over Digidim 920 for en individuell styring og tilpasning av hver enkelt armatur for en helhetlig opplevelse av kirken. Det er benyttet et Astrour som refererer til soloppgang og solnedgang lokalt. Styringssystemet er levert av Vanpee AS.
Mast: Det er benyttet 8 stk. tre meter høye og sortlakkerte lysmaster med travers for en og to armaturer. Mastene er levert av VIK Ørsta.

Energiforbruk, driftsøkonomi og miljøhensyn

I motsetning til tidligere, belyser det nye lysanlegget hele kirken og inkluderer en belysning av Märtha-monumentet. Det tidligere flomlysanlegget bestod av 400W høytrykksnatrium-lyskilder. Det nye lysanlegget med ledlys og styring har ført til en energireduksjon for oppdragsgiver på 78 % i driftskostnader.

Prosjektet kunne klart seg med en lavere plassering av armaturene på mast, men for å unngå hærverk og tyveri er en høyde på tre meter benyttet. Det bidrar til å ivareta god drift og vedlikehold.

Belysningen er styrt for å treffe bygget og monumentet, for å unngå lysforurensing av nattehimmelen og forstyrrende innvirkning på økosystemer som plante-og dyreliv.

 

FAKTA

EIERE AV PROSJEKTET Den Norske Kirke, Asker kirkelige Fellesråd
BRUKER/LEIETAKER Asker Menighet, Innbyggerne i Asker og omegn, Tilreisende/besøkende
LYSDESIGN Helena Kive Lysdesigner MNL. Helena Kive
LEVERANDØR Luminator AS
INSTALLATØR Asker Elektriske AS
FOTO Halvor Gudim

 


Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 01/2019. Magasinet distribueres fire ganger i året til Lyskulturs medlemmer (gratis) og abonnenter, og er i tillegg til salgs hos utvalgte Narvesenutsalg.