Skreddersydd utendørsbelysning

Vestre Strømkaien er torget mellom den nye Media City Bergen (MCB) og Bergen Maritime videregående skole. Lysdesignfirmaet ZENISK fikk i oppdrag av byggherre å designe belysning for Vestre Strømkaien og for fellesarealer i MCB. Media City Bergen er Nordens nye mediehus.

MCB blir et internasjonalt og fremtidsrettet samlingspunkt med en miks av små og store nasjonale og internasjonale selskaper, studenter, offentlige leietakere, etablerte gründere og helt nye selskaper.

– ZENISK utarbeidet lyskonsept, og resultatet viser at det er mulig å gi master for funksjonsbelysning et stramt og stilfullt utrykk som understreker status for plassen. Mastene har utradisjonell bruk av armaturer for funksjonslys og dekorative elementer. Prosjektet viser en sjeldent tilfelle av spesialdesignet lysmast i det offentlige rom i Norge, sier lysdesigner og daglig leder Kristin Bredal i ZENISK.

Lyskonseptet for Vestre Strømkaien har intensjon om å få folk nysgjerrige på stedet ved å tilføre et lekent og uventet kjennetegn i form av en skulpturell mast, en lysmast som gir visuell identitet til en attraktiv og inviterende uteplass ved siden av den splitter nye MCB bygget.

– Hovedprinsipper som er brukt for dette konseptet er optikk som tillater integrert funksjonell belysning fra 8 meters høyde, som styrer lyset konsentrert ned til bakken, og gir god lysfordeling over hele plassen med kun fem master. Videre er det store armaturer med lysende flate som motiverer lyset, og som imponerer i utforming. Begge prinsipper bærer konseptet og komplementerer hverandre på en spenstig måte, sier Bredal.

– Lyskonseptet bidrar med forbedret lyskvalitet for å skape en følelse av trygghet. Mastene måtte kunne oppnå komfortabelt og foreskrevet lysnivå som gir orientering, og en egen opplevelse av plassen både om kvelden og om dagen til alle årstider. Utforming av toppen på mastene er inspirert av måneskinnets form og glød, som et pregende element i den norske vinternatten. Formen på mastearmen er inspirert av innfesting til lampeskjerm til hverdagsbruk f.eks. en skrivebords- eller leselampe. Den har derfor også en relasjon byggets funksjon som arbeids- og studiested, fortsetter hun.

Brukernes opplevelse av plassen om kvelden til alle årstider var utgangspunkt for konseptet. Ønsket var et tøft, lekent og moderne uttrykk. Plassen skal fremstå som trygg og inviterende hele året. Den er en ny aktivitetssone som skal kunne romme mange mennesker. Belysningen og utformingen skal invitere til opphold og legge til rette for mange ulike aktiviteter, samtidig som den er en attraksjon i seg selv.

– Armaturens formspråk og utseende har vært viktige faktorer i designet uten at dette går utover funksjonalitet. Den store lysende flaten som holder armaturene til funksjonslyset skaper wow-faktor og økt opplevelse av trygghet. Det myke lyset fra den store flaten skaper ledelinjer og oppmerksomhet uten blending, sier Bredal.

Plassen hadde store begrensninger i plassering av master på grunn av togskinner i bakken (som alltid skal være tilgjengelige), store TV-busser, adkomst til parkering og biltrafikk. Samtidig som det ble stilt strenge krav til lysnivå. Målet var å skape en signatur som gir identitet til plassen samtidig som alle praktiske og funksjonelle krav ble tilfredsstilt.

– Et tett samarbeid med landskapsarkitekten, byggherre og produsent har vært viktig i prosessen og for å velge beste løsning ut fra flere alternativer som ble utredet i konseptfasen. Skreddersydd og sømløs integrering av belysningen med et nytt formspråk var utgangspunktet for å skape denne identiteten. Vestre Strømkaien har fått et moderne landskapsdesign med grafisk utrykk i belegg som foredles og forsterkes i utforming av belysning. Mastene er plassert bare på den ene siden av plassen foran fasaden til den gamle skolebygningen. De er med å balansere uttrykket til den nye bygningen på motsatt side. Mastenes størrelse og form er ekstraordinær og den varierende “tilten” skaper en leken og dynamisk komposisjon som om mastene er i live, understreker Bredal.

Mastene danner en visuell ledelinje over plassen og følger togskinnene i bakken. De markerer plassen og fungerer også som en fartsdemper for bilister og signaliserer at de må senke farten. Fotgjengere og syklister har prioritet i området. Alt av funksjonslys for torget er integrert inne i den lysende flaten til de store mastene. I tillegg til de spesiallagede master er det integrert belysning under baldakiner, i passasjer samt i landskapselementer.

Belysningsutstyr er plassert på en måte som gir lys nøyaktig hvor det trengs – på veien, rundkjøringen, foran inngangen, på lasteplattformene osv. Mengden av lys er også fordelt etter prioritet, for å sette spesiell fokus på inngangen og ferdselsaksen. Mastene er designet for en teknisk løsning som gir styrt funksjonslyslys fra integrert lineære utendørs armaturer, og diffus overflate med side-emitterende LED som skaper ønsket lysende effekt i armaturens runde skjerm. Funksjonslys er fra armaturer med høy lumenpakke og presis, direkte lysfordeling som gir lys der det trengs og fremhever kontraster og mønster i belegget.

Det er to forskjellige typer lysfordeling i profilene: bredstrålende armaturer som gir jevnt lys under masten og smalstrålende armaturer som kompenserer lang avstand mellom mastene og bidrar til å få god funksjonsbelysning over et større område. Hver av de fem masthodene har sitt eget, spesialtilpasset arrangement av armaturer som alle er individuelt fokusert for å ivareta god jevnhet uten å forårsake strølys på fasader eller blending.

Det ble lagt vekt på høy kvalitet på installerte lyskomponenter og produksjon av tilpassede deler. Alle lysarmaturer i prosjektet er basert på høykvalitets LED som garanterer sikker drift, lang levetid til både lyskilde og armatur og reduserer vedlikeholdsbehov.

Alt av belysning som er brukt i dette prosjektet er LED med lang levetid. For å forenkle produksjon, installasjon, drift og vedlikehold er løsningen basert på eksisterende produkter. Det er bevisst valgt ikke å overbelyse plassen, men samtidig gi nok lys for sikkerhet og orientering. For å unngå lysforurensning og uønsket strølys er ikke noe lys rettet mot himmelen eller mot nabobyggene. Alle armaturer er styrt med astroklokke.

Belysningsløsninger for hele plassen og spesiallagede armaturer ble utredet i dialog med Trafikketaten og BKK EnoTek som har ansvar for drift av belysningen på plassen, sier Kristin Bredal.

– Å forbedre tilgjengelighet og universell utforming har vært drivende faktorer for utarbeidelse av løsningsforslaget. Vestre Strømkaien skal være åpen og inviterende for hele byens befolkning på både dag og kveld, med minst mulig utstyr som er i veien for trafikken. Torget fungerer som snuplass, gangsone og adkomst for Media City Bergen som er arbeidsplass for ca 1200 mediefolk. I tillegg brukes bygget som studiested, til arrangement og til direktesendinger. Torget skal fungere intuitivt både for de som bruker plassen daglig og de som ser den for første gang. Belysningen er utformet for å skape god jevnhet og unngå mørke kroker. Uansett hvilken retning man kommer fra gir belysningen god oversikt over hele området og gjør det lett se inn- og utganger og passasjer. Direkte lys ned på gangsoner er avskjermet. Her ble det lagt stor vekt på avblending og begrenset innsyn i armaturer. Den opaliserte flaten minimerer kontrasten fra en direkte lyskomponent mot nattehimmelen, sier lysdesigner Kristin Bredal i ZENISK til slutt.

Denne artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 02/2018. Magasinet finnes på utvalgte Narvesenutsalg i tillegg til digital utgave for medlemmer av Lyskultur.

Fakta

Lysdesign: ZENISK AS ved: Kristin Bredal, Stefan Maassen, Natasa Rajic og Bao-An Pham
Byggherre: Entra
Entreprenør: HENT.
Arkitekt: MAD
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter
Prosjektsjef Entra: Inger Aas,
Prosjektleder Entra: Magnar Rusten
Installatør: LOS elektro
Ferdigstilt: 2017

Spesiallaget lysmast:
Produsent mast og armaturhus: Stolper/Tehomet
Leverandør belysning: Stokkan lys
Produsent teknisk armatur i mast: LED linear
Lyskilde: LED, avskjermet direkte og diffusert
Lysfordeling: Kombinasjon av smalstrålende og bredstrålende komponent

Belysning i passasjer og under baldakiner:
Produsent: iGuzzini
Lyskilde: LED, avskjermet
Lysfordeling: Bredstrålende