Tore Krok Nielsen

3, Idrettsbelysning
Med veiledning til NS-EN 12193:2007 – Lys og belysning – Idrettsbelysning
Juli 2013