Erlend Lillelien

1A, Lysboken
Inklusiv guide til NS-EN 12665 Lys og belysning
– Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning
Januar 2009

1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg
Inklusiv veiledning til NS-EN 12464-1:2011 Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser –
Del 1: Innendørs arbeidsplasser
Mars 2012

Skrivegruppe:

Erlend Lillelien, Ingeniør Per Rasmussen AS (redaktør)
Jan Petter Skar, Multiconsult
Knut Marius Fosse. Glamox AS
Morten Olav Berg, Itech AS
Dr. ing. Jonny Nersveen,  Høyskolen i Gjøvik og Blindeforbundet for underlag i forbindelse med universell utforming.
Mona Kvassheim, COWI AS
Tore Krok Nielsen, COWI AS
Tore Ledaal, Nemko
Johanne Halvorsen, Forest