Magasinet Lyskultur 01/2018

Ny belysningløsning på gammel festning

Kongsvinger festning ble etablert med egen kommandant og egen garnison i 1682. Festningsmurene og bygningene slik de er i dag, ble bygget i perioden mellom 1682 og 1780. Den er en av 17 festninger som eies av Nasjonale Festningsverk/Forsvarsbygg.

Festningen har en unik beliggenhet høyt og fritt, og med en strategisk beliggenhet over Kongsvinger der Glomma gjør en 120 graders sving. Den er svært synlig og ett av Hedmarks flotteste landemerker. Det er helt naturlig å markere og framheve festningen og nærområdet rundt den med belysning.  Det gamle lysanlegget krevde stadig mer vedlikehold og var modent for utskifting. Flere armaturer var ødelagt i tillegg til lite fleksibilitet med hensyn på styring og lysnivå, samt et høyt energiforbruk.

Festningsforvalter Jonny O. Fjeld i Forsvarsbygg har vært og er en utrettelig pådriver for utviklingen av Kongsvinger festning. Etter at Forsvaret la ned sin operativ rolle her har Fjeld jobbet med å etablere alternativ virksomhet for «Kulturfestningen i grenseland». Hotellet på Kongsvinger festning, Festningen Hotel & Resort, var nominert til en pallplass i sterk konkurranse med over 400 europeiske hoteller, arrangert av organisasjonen Historic Hotels of Europe. Hotellet endte opp med å vinne hele konkurransen i klassen Historic Hotel Castle Award 2018. -Det er 800 historiske hoteller i Europa, 10 i Norge. Hotellet ble nominert som en av tre, var sikret pallplass, og vant hele konkurransen. Festningen her er kommet på kartet, sier Jonny O. Fjeld svært fornøyd.

– Mye av det gamle belysningsanlegget var utslitt, ødelagt, fjernet eller vandalisert. Det var tidligere armaturer her med effekter på opptil 2000 watt, nå er ingen av dem over 100 watt. Denne løsningen er unik i norsk offentlig sammenheng, og ingen andre bygg har denne type løsning så vidt jeg vet. Det er veldig spennende, og vi ønsker å ha den best mulige løsningen, sier Fjeld.

– Norconsult har vært RIE i dette prosjektet og utarbeidet beskrivelsen og kravspesifikasjonen/konkurransegrunnlaget som ble lagt ut på Doffin. Prosjektet var delt i to konkurranser, en for belysningsutstyret og en egen for installasjonen, sier rådgivende ingeniør Goren Johnstad fra Norconsult på Hamar.

Vil du lese hele artikkelen? Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 01/2018, og finnes på utvalgte Narvesenutsalg i tillegg til digital utgave for abonnenter og medlemmer av Lyskultur.